ÚvodO společnostiAktualityPojištění profesní odpovědnosti vám může ušetřit spoustu peněz

Pojištění profesní odpovědnosti vám může ušetřit spoustu peněz

13. května 2022 | Rubriky: Aktuality

Pojištění profesní odpovědnosti vám může ušetřit spoustu peněz

Podnikání a výkon profese s sebou přináší spoustu úžasných příležitostí, ale i nečekaných událostí. Každý z nás by měl mít proto jistotu, že když během své práce něco pokazí, tak v tom nezůstane sám. A na to skvěle poslouží pojištění profesní odpovědnosti.

 


Co je pojištění profesní odpovědnosti?

Pojištění profesní odpovědnosti nás chrání před finančními následky v případě, že uděláme profesní chybu a způsobíme škodu třetí osobě.

Profesní chyba se vám může hodně prodražit a dost často nedokáže jednotlivec, ani firma, pokrýt škodu z vlastní kapsy. Pojištění profesní odpovědnosti je proto pro spoustu profesí absolutní nutností. Některým to dokonce ukládá zákon.

Pojištění profesní odpovědnosti:

 • se vztahuje na škody vzniklé v souvislosti s poskytováním definovaných odborných služeb, k jejichž vykonávání je pojištěný oprávněn na základě platných právních předpisů;
 • se sjednává pro případ vznesení nároku na náhradu škody, která byla způsobena v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem;
 • poskytuje náhradu za finanční škody způsobené poškozenému a dále náklady spojené s právním zastoupením ve věci žaloby proti pojištěnému pro údajné porušení povinností plynoucích z profesní odpovědnosti;
 • poskytuje pojištěnému ochranu až do výše smluvně sjednaného limitu pojistného plnění, přitom lze ujednat odchylné limity pro jednu škodu a pro všechny škody za rok (agregovaný roční limit);
 • poskytuje pojistnou ochranu na předem vymezeném území (např. ČR, Evropa atd.) a podle stanovených právních úprav a příslušností soudu (např. dle práva USA apod.).

Pojištěním profesní odpovědnosti je zpravidla kryta škoda vzniklá následkem nedbalostního porušení povinností plynoucích z profesní odpovědnosti pojištěného. K porušení těchto povinností může dojít jak konáním, tak i opomenutím.

Pojištění profesní odpovědnosti ze zákona

Některým profesím zákon dokonce ukládá povinnost mít pojištění profesní odpovědnosti sjednané. Jde například o advokáty, lékaře, daňové poradce, veterináře atd. Kompletní seznam najdete tu.

Pro koho je pojištění profesní odpovědnosti vhodné?

 • Poskytovatele zdravotních služeb
 • Poskytovatele sociálních služeb
 • Veterinární lékaře
 • Právnické profese
 • Ekonomické profese
 • Správce nemovitosti, realitní kanceláře
 • Autorizované osoby činné ve výstavbě
 • IT společnosti
 • Akreditované osoby v oblasti oddlužení

Pozor na výluky

Každá pojistná smlouva v pojištění profesní odpovědnosti obsahuje určité výluky z pojistného krytí. Pokud v důsledku takto definovaných událostí či situací vznikne škoda, není pojistitel povinen ji nahradit. Výluky mohou být definovány jak ve všeobecných pojistných podmínkách, tak ve smluvních ujednáních konkrétní smlouvy.

Zajímá vás více? Kontaktujte nás, makléři ze sítě INSIA vám rádi poradí!

VOLEJTE +420 245 003 111

PIŠTE NA INSIA@INSIA.COM

Zdroj: profesniodpovednost.cz

Sdílejte článek

Sledujte INSIA na sociálních sítích

Facebook LinkedIn