ÚvodO společnostiAktualityNechcete mít nepříjemnosti s pojišťovnou? Provádějte pravidelné kontroly komínu

Nechcete mít nepříjemnosti s pojišťovnou? Provádějte pravidelné kontroly komínu

14. dubna 2022 | Rubriky: Aktuality

Nechcete mít nepříjemnosti s pojišťovnou? Provádějte pravidelné kontroly komínu

Asi všichni víme, že se komín musí jednou za čas vyčistit, aby dobře táhl. Ale věděli jste i to, že zákon ukládá povinnost, nechávat komín pravidelně kontrolovat odborníkem? A navíc, je potřeba si vždy uschovat i potvrzení o kontrole, protože se jinak vystavujeme riziku, že nám pojišťovna zkrátí plnění nebo dokonce nic neproplatí, když se s komínem něco stane.

Pozor na pokutu a neuhrazení vzniklé škody

Pokud se zjistí, že nebyla provedena revize či kontrola komínu ve stanovené lhůtě, tak můžete dostat pokutu. Navíc vám v případě požáru pojišťovna neuhradí vzniklou škodu. A ta se může v některých případech vyšplhat až do milionových částek.

Ale není to jen o komínech. Podobné je to například i s plynovodem, elektřinou nebo hromosvodem. U těch také platí povinnost pravidelných kontrol, aby vám platila pojistka.

Kdy a jak často se musí kontroly dělat?

To, jak často se musí komín čistit a kontrolovat, určuje zákon. Také záleží na tom, jaký výkon kotel nebo kamna mají a čím se topí. Komín se musí kontrolovat alespoň jednou ročně! Během kontroly kominík zjišťuje technický stav komína. Zda odpovídá bezpečnostním požadavkům, správně táhne a odvádí všechny spaliny.

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3× za rok

2× za rok

2× za rok

1× za rok

1× za rok

do 50 kW včetně

Kontrola spalinové cesty

1× za rok

1× za rok

1× za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2× za rok

1× za rok

1× za rok

Riziko požáru je vysoké

V nekontrolovaném komínu může lehce vzniknout požár. Většinou kvůli vznícení sazí nebo jisker z komínu. V komíně se totiž usazuje dehet, který může začít hořet a rozpálit komín na velmi vysokou teplotu, což může porušit statiku domu.


Jaké zásady ohledně komínů dodržovat?

 • Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo vlastník (majitel) objektu.
 • Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.
 • Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění a kontrolu komínů.
 • Důsledná preventivní opatření učiněná z vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví vaše i vašich dětí.
 • V půdních prostorách je zakázáno skladování hořlavých látek ve vzdálenosti do 1 metru od vnějšího povrchu komínového tělesa.
 • Je zakázáno používání komínů, u nichž byly zjištěny závady.
 • Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komínu, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.
 • V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.
 • Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání.
 • Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí.
 • Oznamujte bez odkladu hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 150 nebo 112.

Zajímá vás k tomuto tématu něco dalšího? Potřebujete pomoct s výběrem výhodného pojištění na míru? Kontaktujte násprofesionálové ze sítě INSIA vám rádi poradí.

VOLEJTE +420 245 003 111

PIŠTE NA INSIA@INSIA.COM

Zdroje: direct.cz, hzscr.cz

Sdílejte článek

Sledujte INSIA na sociálních sítích

Facebook LinkedIn